قوانین سایت

شما با مشاهده یا استفاده از محتوا، ابزارها، سرویس‌ها و دیگر موارد، در جایگاه یک کاربر عادی یا یک کاربر عضو شده، قوانین و تعهدهای ما را به رسمیت می‌شناسید. هم‌چنین خود را متعهد خواهید دانست که از آخرین به‌روزرسانی این قوانین و تعهدها آگاهی داشته باشید.

این قوانین در صورت لزوم بروز رسانی میشود.

قبل از استفاده از خدمات، مشاهده قوانین الزامی است و ثبت سفارش به منزله قبول کردن و موافقت با تمامی قوانین است.